signature

Home ] [ cantates ] [ varia ] [ biografie ]

In een driedelige Bijbel (Luthers vertaling met commentaar van de hand van Abraham Calov, 1681, door Bach verworven in 1733) staan notities in Bach's eigen handschrift. Bij de boeken der Kronieken gaat het drie keer over de betekenis van muziek. Een weergave met wat duiding.

J.S. Bach,
Calovia nr. [1] [2] 3

bij het tweede boek der Kronieken, hoofdstuk 5, vers 12-13

calov_andachtig

NB. Bey einer andächtig Musig ist allezeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart.

NB. Waar op eerbiedige wijze gemusiceerd wordt, is God altijd met zijn genade tegenwoordig
[noot: Het Duitse woord 'andächtig' heeft twee betekenisvelden. (1) devoot ['eine Andacht' = gebedsviering]  (2) aandachtig, attent, geconcentreerd. Mijn keuze voor 'op eerbiedige wijze' wil beide accenten verdisconteren.

 

 

TOELICHTING
Deze aantekening bevindt zich in de marge van 2 Kronieken 5, 12-13, het verhaal van de tempelwijding onder Salomo. De chronist borduurt duidelijk voort op het verhaal uit 1 Kronieken 15-16, waar David met muziek en dans de ark naar Jeruzalem haalde. Dezelfde mythische musici en hun zangers zijn present. De priesters hebben zopas de ark in het 'Heilige der heiligen' opgesteld, en maken zich op om weer naar buiten te komen. God heeft 'plaats' genomen in zijn huis. Buiten worden ze opgewacht door een grote groep musici, zowel zangers als instrumentalisten (degenen die door David hiertoe reeds waren aangeduid in hoofdstuk 25 -zie Calovia 1).

... alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jeduthun en hun zonen en broers, waren gekleed in fijn linnen en stonden met hun cimbalen, harpen en cithers aan de oostkant van het altaar, en bij hen stonden ook nog eens hondervijfentwintig priesters met trompetten - Precies op het moment dat de priesters naar buiten kwamen, moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de Heer. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De Heer is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk.

Wie nu Bach's aantekening leest, begrijpt hoe Bach zijn eigen musiceren in de eredienst heeft beleefd (of proberen te beleven).

(Calov 2) vorige | volgende

Home ] [ cantates ] [ varia ] [ biografie ]
 

Dick Wursten (dick@wursten.be)