//bach.de/leben/pics/signature.gif

Home cantates varia biografie

 

BWV 18: Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt

Zondag Sexagesima

 

1

Sinfonia

1

sinfonia

 

Flauto I/II, Viola I-IV, Fagotto, Violoncello, Continuo

 
       

2

Recitativo B

2

recitatief (bas)

 

Fagotto, Continuo

 
 

Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommet, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen: Also soll das Wort, so aus meinem Munde gehet, auch sein; es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, das mir gefället, und soll ihm gelingen, dazu ich's sende.

 

“ [...] gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.”
[Jesaja 55:10-11, Statenvertaling]

       

3

Recitativo (e Litanei) S T B

3

3. recitatief (en litanie) (t, b / s, a, t, b)

 

Flauto I/II, Viola I-IV, Fagotto, Continuo

 
 

Tenor:
Mein Gott, hier wird mein Herze sein:
Ich öffne dir's in meines Jesu Namen;
So streue deinen Samen
Als in ein gutes Land hinein.
Mein Gott, hier wird mein Herze sein:
Laß solches Frucht, und hundertfältig, bringen.
O Herr, Herr, hilf! o Herr, lass wohlgelingen!

 

[tenor]
Mijn God, mijn hart zal present zijn:
ik open het voor u in Jezus’ naam;
Strooi uw zaad er maar in
als in goed stuk grond.
Mijn God, mijn hart zal present zijn:
Laat het vruchtdragen, ja hondervoud.
O Heer, Heer, help! O Heer laat het lukken.

 

Chor:
Du wollest deinen Geist und Kraft zum Wortegeben
Erhör uns, lieber Herre Gott!

 

[wij bidden dat] 
Gij wilt uw Geest en kracht bij het Woord voegen.
Verhoor ons, lieve Here God !

 

Bass:
Nur wehre, treuer Vater, wehre,
Dass mich und keinen Christen nicht
Des Teufels Trug verkehre.
Sein Sinn ist ganz dahin gericht',
Uns deines Wortes zu berauben
Mit aller Seligkeit.

 

[bas]
Behoed mij ervoor, trouwe vader, ja behoed mij,
dat het bedrog van de duivel mij
noch een andere christen ooit op het verkeerde spoor zet.
Hij is er helemaal op gespitst
om ons van uw Woord te beroven
en mitsdien van alle zaligheid.

 

Chor:
Den Satan unter unsre Füße treten.
Erhör uns, lieber Herre Gott!

 

[wij bidden dat gij wilt] 
De satan met voeten treden.
Verhoor ons, lieve Here God !

 

Tenor:
Ach! viel verleugnen Wort und Glauben
Und fallen ab wie faules Obst,
Wenn sie Verfolgung sollen leiden.
So stürzen sie in ewig Herzeleid,
Da sie ein zeitlich Weh vermeiden.

 

[tenor]
Ach ! Velen verloochenen het Woord en het geloof
en vallen af als rotte appels,
als ze vervolging moeten ondergaan.
Zo storten ze in een eeuwig harte-leed
omdat ze een tijdelijke pijn willen vermijden.

 

Chor:
Und uns für des Türken und des Papsts
grausamen Mord und Lästerungen,
Wüten und Toben väterlich behüten.
Erhör uns, lieber Herre Gott!

 

En [wij bidden dat gij wilt] 
ons voor de gruwelmoord van Turk en Paap
en voor hun godslasteringen,
geraas en getier vaderlijk behoeden.
Verhoor ons, lieve Here God !

 

Bass:
Ein andrer sorgt nur für den Bauch;
Inzwischen wird der Seele ganz vergessen;
Der Mammon auch
Hat vieler Herz besessen.
So kann das Wort zu keiner Kraft gelangen.
Und wieviel Seelen hält
Die Wollust nicht gefangen?
So sehr verführet sie die Welt,
Die Welt, die ihnen muss anstatt des Himmels stehen,
Darüber sie vom Himmel irregehen.

 

[bas]
Een ander zorgt alleen voor zijn buik;
Intussen wordt de ziel geheel vergeten.
De Mammon heeft ook het hart
van velen in bezit genomen.
Daarom kan het Woord niet tot volle wasdom komen.
En: hoeveel zielen houdt de wellust niet gevangen ?
Zozeer verleidt zij de wereld.
Omwille van de wereld, die voor hen op de plaats van de hemel moet staan,
raken zij het spoor van de hemel bijster.

 

Chor:
Alle Irrige und Verführte wiederbringen.
Erhör uns, lieber Herre Gott!

 

[wij bidden dat gij wilt] 
Alle dwalenden en misleiden thuisbrengen.
Verhoor ons, lieve Here God !

       

4

Aria S

4

aria (sopraan)

 

Flauto I/II all' unisono, Viola I-IV all' unisono, Continuo

 
 

Mein Seelenschatz ist Gottes Wort;
Außer dem sind alle Schätze
Solche Netze,
Welche Welt und Satan stricken,
Schnöde Seelen zu berücken.
Fort mit allen, fort, nur fort!
Mein Seelenschatz ist Gottes Wort.

 

De schat van mijn ziel is het Woord van God.
Met uitzondering van deze schat
zijn alle schatten netten,
door de wereld en satan uitgezet,
om op boosaardige wijze zielen in te strikken.
Weg met al die schatten, weg ermee !
De schat van mijn ziel is het Woord van God.

       

5

Choral

5

koraal (s, a, t, b)

 

Flauto I/II e Viola I/II col Soprano, Viola III coll'Alto, Viola IV col Tenore, Fagotto col Basso, Continuo

 

Ich bitt, o Herr, aus Herzens Grund,
Du wollst nicht von mir nehmen
Dein heilges Wort aus meinem Mund;
So wird mich nicht beschämen
Mein Sünd und Schuld,
denn in dein Huld
Setz ich all mein Vertrauen:
Wer sich nur fest darauf verlässt,
Der wird den Tod nicht schauen.

 

Ik bid, o Heer, uit de grond van mijn hart,
neem uw Woord niet van mij,
neem het niet weg uit mijn mond;
Dan kan mijn zonde en schuld
mij nooit tot schande brengen,
want in uw goedertierenheid
heb ik het volste vertrouwen.
Wie daarop durft te bouwen
zal de dood niet schouwen.

  Dick Wursten, februari 2002    

 

Home cantates varia biografie

 

 


Dick Wursten (dick@wursten.be)