//bach.de/leben/pics/signature.gif

Home cantates varia biografie

Nederlands
In 1934 ontdekte een Lutherse predikant in de VS de drie delen van Calov's bijbelcommentaar die ooit het bezit waren van J.S. Bach. Ze waren gewoon in gebruik bij een vrome Lutherse familie, die ze in 1830 in Philadelphia op de kop had getikt. Dankzij de handtekening van Bach op de titelpagina was vrij snel duidelijk dat dit inderdaad zijn exemplaren waren. De verrassing was dat er allerlei onderstrepingen en kanttekeningen in stonden. Eerst was er wat onduidelijkheid over het auteurschap hiervan, maar technisch-wetenschappelijk onderzoek gaf uitsluitsel. Echter pas na WO II. Het onderzoek kwam pas goed op gang in de jaren 1970, nadat de resultaten via diverse publicaties bekend werden. Het bijzonderste van deze aantekeningen is, dat ze niet bedoeld zijn voor publicatie, maar echt 'privé'. De kans dat hier Bach dus echt laat zien wat hij dacht is groot. Ik heb van de 348 onderstrepingen en opmerkingen er drie gekopieerd en becommentarieerd. Zij hebben alle drie te maken met de organisatie van de tempelliturgie en verraden Bach's visie op de rol van de kerkmuziek èn ook zijn 'zelfbeeld'.

Calov 1, 2, 3

English
In 1934 a Lutheran pastor discovered visited was shown a volume of the Bible in which he recognized Bach's signature on the title page The other two volumes in his attic, relating that his family had purchased them in the 1830s, in Philadelphia. In October 1938, Reichle donated the three volumes to the Concordia Seminary Library in St. Louis, Missouri. Only after the upheavals of World War II, however, did this Bible become known to Bach scholarship. The Calov Bible is in three volumes, each signed on its main title page by J. S. Bach, who followed his signature with the date, 1733. The volumes contain 348 underlinings, marks of emphasis, and marginalia in Bach's hand, an attribution that has been proven by handwriting analysis and chemical analysis of the ink. In many instances Bach was correcting typographical or grammatical errors.
Three of Bach's more important annotations are in proximity to sections/chapters in the books of the Chronicles, where the institution of the office of the temple-singers is described. I reproduced and commented these three entries on separate pages (in Dutch).

Calov 1, 2, 3


Calov titlepageHome cantates varia biografie


Dick Wursten (dick@wursten.be)